Intervisie

HB-Atelier-online_Professionals

Intervisie

Het HB Atelier organiseert intervisiebijeenkomsten voor plusklasleerkrachten en voor HB-coördinatoren. Het doel van deze intervisie is:
• uitwisselen van kennis, informatie en ervaringen
• bespreken van knelpunten en successen
• ideeën uitwisselen ter voorbereiding van de thema’s/projecten

De inhoud van de intervisie wordt bepaald naar aanleiding van de casussen of vragen die worden ingebracht. Deze kunnen betrekking hebben op kind-, leerkracht- of schoolniveau. Het kan gaan over het onderwijsaanbod, signaleren en alle andere thema’s die met hoogbegaafdheid te maken hebben.

 

Praktische informatie

  • Er zijn circa vijf intervisiebijeenkomsten per jaar. De data van de intervisiebijeenkomsten plaatsen we binnenkort in de agenda.
  • De bijeenkomsten zijn afwisselend op dinsdagen en donderdagen.
  • Fysieke bijeenkomsten zijn van 15.45 tot 17.15 uur. Online bijeenkomsten van 16.00 tot 17.00 uur.
  • De groep bestaat meestal uit 10 tot 15 personen.

 

Meer informatie over de intervisie of aanmelden kan door te mailen naar het volgende adres: hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl  

Bekijk de agenda met data